Hướng dẫn cách ôn thi môn Địa lý

Môn Đại lý muốn đạt điểm cao thì các bạn học sinh nên sơ đồ hóa kiến thức trọng tâm. Để nắm được trọng tâm và đủ nội dung của từng bài, cần phải học theo cách sơ đồ hóa kiến thức của từng bài, từng chương. Sau đó, tìm hiểu mối liên hệ về kiến thức của các bài đó và ghi nhớ một cách có hiệu quả nhất.

Loading...

hsin222h

Chẳng hạn với kiến thức địa lý các vùng kinh tế, cần sơ đồ hóa kiến thức theo các bước: Xác định vị trí địa lý của vùng (dựa vào Atlat để xác định); Quy mô (lãnh thổ, dân số); Nguồn lực phát triển (nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế – xã hội…); Các ngành kinh tế chủ yếu trong vùng (thế mạnh của vùng); Hướng chuyên môn hóa và các sản phẩm hàng hóa.

Ở môn này, HS phải biết cách khai thác Atlat để vận dụng vào bài làm. Khi dùng Atlat, HS cần lưu ý: Đọc phải theo trình tự khoa học và logic, ví dụ: Muốn tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu nước ta thì trước tiên cần dựa vào phụ lục để biết nội dung cần tìm hiểu nằm ở các trang nào của Atlat. Tiếp theo là đọc chú giải để biết nội dung được thể hiện trên bản đồ và rút ra được các kiến thức có tính tổng quát. Nắm được các nội dung kiến thức trong bài học với các mục cụ thể trong Atlat để từ đó rút ra được các thông tin cần thiết, đồng thời giúp khai thác mối liên hệ giữa các đối tượng địa lý cần tìm hiểu…

HS cũng cần rèn luyện các kỹ năng vẽ biểu đồ (biểu đồ cột, biểu đồ tròn, miền, biểu đồ kết hợp cột và đường…). Thông thường kỳ thi tốt nghiệp thường ra các dạng biểu đồ trên. Câu này thường chiếm 2 điểm nên việc rèn luyện kỹ năng này để đạt được điểm tối đa là yếu tố giúp HS đạt điểm cao.

TÔ VĂN QUY
 (Giáo viên Trường THPT Lê Thành Phương, Tuy An, Phú Yên)

Loading...
Content Protection by DMCA.com